Mission og dialog

Bind 9 i skriftserien Ny Mission beskæftiger sig med dialogens betydning.Af forordet fremgår det (indirekte), at en positiv dialog med respekt for omgivelsernes religiøsitet må være et mål for kristnes kommunikation med omverdenen. Bogen består af fem bidrag; det første er skrevet af en anglikansk biskop, der er født og opvokset i en muslimsk familie og som ung konverterede til kristendommen. Som helhed må Ny Mission nr. 9 betegnes som et ganske godt bidrag til debatten om møder – eller konfrontationer – mellem især kristne og muslimer i multireligiøse samfund.
NJV
Harald Nielsen (red): Mission og dialog
– Ny Mission nr. 9 • 90 sider • 128 kr. • Unitas