Konfirmandundervisning

For første gang foreligger der en fagbeskrivelse og vejledning for konfirmationsforberedelsen.
Hæftet Konfirmationsforbredelse beskriver faget og behandler teologiske, pædagogiske og læringsmæssige spørgsmål; og det kommer ganske vidt omkring i forsøget på at formulere et fælles indhold og mål for konfirmationsforberedelsen.
NJV
Finn Rosenberg, Nina Tange, Lars Nymark Heilesen
og Eberhard Harbsmeier: Konfirmationsforberedelse
– formål – fagbeskrivelse – vejledning • 48 sider • 48 kr. Aros Underviser