Spændende historier fra Israel

Den dansk-jødiske journalist Richard Oestermann har samlet 32 af sine artikler om Israel i bogen „Hvert sekund tæller“, der er den første bog udgivet under det nye forlags-“mærke“ Fokal.”Jeg hader ikke araberne, for de ved ikke, hvad de gør”. Sådan siger den russiske immigrant Svetlana Milchiker efter at være blevet såret ved en palæstinensisk selv-mordsbombers aktion mod en passagerbus i Jerusalem.

Richard Oestermann er født i Danmark, men har siden 1961 levet i Israel og arbejdet som journalist og politisk kommentator for pressen i Skandinavien

Svetlana er messiansk jøde. Hun tror på Jesus som Messias, og hun arbejder på Den Krist-ne Ambassade i Jerusalem.
Efter attentatet spørger Richard Oestermann hende: ”Har dette angreb ændret dit syn på arabere?” ”Nej,” siger hun, ”jeg har den samme opfattelse af dem, som jeg tidligere har haft. Jeg synes, det er synd for dem, det er et miserabelt folk. Jeg siger som Jesus, jeg tilgiver dem, for de ved ikke hvad de gør. Selvmordsbomberen forstod ikke, hvad han gjorde. Han er nu i helvede. Men jeg hader ham ikke. Had avler had, kærlighed avler kærlighed – og kærligheden kan overvinde alt.”

Indblik i israelsk hverdag

Beretningen om Svetlana er én blandt 32 spændende historier fra Israel skrevet af den dansk-jødiske journalist Richard Oestermann, der siden Eichmann-processen har været bosiddende i Israel. Han har samlet artiklerne i bogen Hvert sekund tæller, som udkom den 17. marts, 14 dage før det israelske valg.
De 32 artikler er i høj grad med til at give et godt indblik i den israelske hverdag, et indblik man ikke får fra den danske presse. Artiklerne er delt i 10 grupper. Stærke artikler om Intifadaens realiteter. Tankevækkende artikler om jødiske tænkere. Artikler med muslimske aspekter; om jødernes historie, herunder en artikel om den store musical om jødernes historie, som Den Kristne Ambassade turnerer med, og som tidligere har været omtalt i Udfordringen, men også en artikel om nye spor efter Moses.
Der er artikler om det smukke land, Israel, om indvandringen, om kulturen, om jøder i Venedig og Iran, og så er der en artikel om Richard Oestermann og hans families flugt til Sverige fra Danmark under 2. Verdenskrig.

Hebraiske ord i det danske sprog

I ”Eventyret om det hebraiske sprog”, en artikel om Eliezer Ben Yehuda, der genskabte hebraisk som talesprog, finder man et afsnit med overskriften ”Amen, jubilæum – og birkes”. Her fortælles der, at mange ord er vandret ind i sprog verden over fra hebraisk. Det hebraiske ord ”amen” indgår i over 1000 sprog og menes at være det mest universelt brugte ord. Ordet jubilæum har sin oprindelse i det hebraiske ord ”jovel”, der betød 50-året for slavernes befrielse. I dag bruges ordet jubilæum for næsten alle runde dage, ikke blot 50 år. Det hebraiske ord for velsignelse ”braha”, bruges i dansk for birkesbrød. For over 100 år siden bagte jødiske bagere i København dette særlige brød til sabbatsmåltidet, og i dag ved kun ganske få danskere, at birkes betyder lovsigelse. Ordet er indgået i vestjiddisch som ”brachas”.

Ført helt up to date

Og så er bogen ført helt up to date. I artiklen om Sharon er hans sygdom og komatilstand med, og det er lykkedes at få de seneste jødiske nobelpristagere fra 2005 med, den israelske professor i matematik Robert J. Aumann og den engelske dramatiker Harold Pinter. Hvor mange vidste i grunden, at verdens største nulevende dramatiker, Harold Pinter, var jøde, før det kom frem i forbindelse med Nobelprisen?

Bog med fremtidshåb

Det er en absolut læseværdig bog om Israel og det jødiske folk, men også en bog med kristne vinkler. Det er en realistisk bog om situationen i Israel, men også en bog med masser af fremtidshåb. Bogen anbefales af den danske udenrigsminister Per Stig Møller, overrabbiner, emeritus Bent Melchior, fungerende statsminister i Israel Ehud Olmert – og nu også af mig.

Pressemøde og reception ved bogudgivelsen

Ved et pressemøde omkring bogens udgivelse sagde Richard Oestermann, at hans ærinde med bogen er at skabe et mere varieret og ægte billede af Israel end det stereotype billede, den vestlige presse giver. Og det er virkelig lykkedes at skabe et varieret, spændende og positivt billede af Israel og dets befolkning, jøder og arabere.
I forbindelse med pressemødet afholdt Fokal, Forlagsgruppen Lohse, også en reception med musikalsk optræden af oboisten fra Det Kongelige Teaters kapel Henrik Gold-schmidt, der er kendt for initiativet til fredsorkestret med jødiske og arabiske musikere. Blandt de tilstedeværende så man bl.a. fhv. minister Arne Melchior, overrabbiner, emeritus Bent Melchior og hans kone og Jack Blume.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Richard Oestermann:
Hvert sekund tæller
– sande historier fra Israel
240 sider • 199,95 kr.
Fokal, Forlagsgruppen Lohse