Norsk ægtepar ansat som lovsangsledere i Danmark

Maria og Roar Edland skal arbejde i Aalborg

Maria og Roar Edland, der bliver færdige på Churchpilot linien på Mariager Højskole til sommer, har fået deltidsansættelse som lovsangsledere i Frikirken Aalborg Øst fra august 2006.
Det musikalske norske ægtepar har haft deres Churchpilot menighedspraktik i netop Frikirken Aalborg Øst. Derfor ser kirken det som naturligt at knytte nærmere tjenestebånd til Maria og Roar.
Ketty Conrad, som er højskolens kontakt til Frikirken, siger om udviklingen:
– Roar og Maria har i deres praktik været til uvurderlig hjælp og inspiration, både i gudstjenesterne og på vores udadvendte torsdagsarrangementer. De har med stor dygtighed og helhjertethed bragt Gudsnærvær i lovsangen. De komplementerer hinanden som par, og er gode til at knytte kontakter til de mennesker, de kommer i nærheden af.
– Tore