Påske betyder: Fri entré

Ivan Jakobsen

Hvortil?
Til Gud og hans rige.

For hvem?
For alle, der tror, at Jesus Kristus er Guds Søn – at han blev korsfæstet, døde, blev begravet – og blev levende igen, alt sammen for at frelse enhver, der tror på ham.

Hvor er Guds rige?
Tja – den geografiske eller rumlige adresse må vel siges at være ukendt, men Jesus har lovet, at han vil være sammen med alle, der tror på ham. I Jesus er Gud og dermed Guds rige kommet til os.

Hvordan får vi kontakt med Gud?
Først og fremmest gennem at bede til Ham, og det må vi gøre med helt almindelige ord, ligesom når vi snakker med hinanden.

Hvad må vi bede om?
Om alt – men ligesom vi må være fri til at bede om alt, sådan er Gud frit stillet med sit svar. Der er dog noget, der er vigtigere, end at vi må bede Gud om forskellige ting. Nøjagtig ligesom der er vigtigere ting imellem os og vore børn end det, at vi kan svare på deres forskellige spørgsmål om et eller andet, de gerne vil – nemlig fællesskabet.

Hvordan kan vi have fællesskab med Gud?
Vi kan jo ikke se Ham.
Nej, det kan vi ikke, men Gud kan se os. Han kender os alle, Han elsker os alle og er derfor interesseret i os alle – også i dig, der ikke er interesseret i Ham!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan kan vi vide det?
Det fortæller Gud os gennem Bibelen. Derfor er det vigtigt at læse i den. Vi må samtidig bede om, at Gud gennem Helligånden vil lære os at gribe og tro det, vi læser. Kun sådan får vi det rigtige ud af det.

Går fæIIesskabet med Gud gennem bøn og Bibelen?
Ja, det er det åndelige fællesskab. Desuden må vi vide, at når vi er sammen med andre mennesker omkring Jesus, så er Han sammen med os. Det har han lovet.
Vi må altså have fællesskab med Gud, fordi det blev påske. Men hvordan kommer vi ind i den tro og det fællesskab?
Det gør vi ved Helligåndens hjælp.
Efter sin opstandelse og himmelfart sendte Jesus Helligånden til sine tilhængere. Det havde han lovet dem, før han døde og opstod. PINSEDAG holdt Jesus sit løfte, og lige siden har Gud gennem Helligånden hjulpet mennesker til at tro på Jesus – og hjulpet dem, der tror på Jesus, med at leve – og med at fortælle andre om Ham. Så endnu flere kommer til at tro.