Spiritualitet i endens tid

Gerhard Pedersen ser evighedshåb og
spiritualitet som to sider af samme sagOmkring 1370 skrev en i dag anonym, engelsk mystiker det betydningsfulde værk „Uvidenhedens sky – hvori sjælen bliver ét med Gud“.Den danner delvist udgangspunkt for Gerhard Pedersens nye bog om kristen spiritualitet med sin påpegning af, at Gud „nås og fastholdes ved kærlighed, aldrig ved at tænke og forstå“.
Gennem samtaler med studerende på bl.a. Pastoralseminariet har forfatteren erfaret fleres problemer med at forholde sig til evighedshåbet, „de sidste ting“. Det er et område, der er betydningsfuldt, f.eks i forhold til såvel liturgien som praksis i øvrigt omkring præstens håndteringen af døden i forhold til de efterladte.
Men vi lever i en moderne verden, i efterdønningerne af „Gud-er-død“-teologien, og troen er ikke en intellektuel størrelse.
Troen er fordybelse, inder-lighed, spiritualitet, måske bedst af alle steder opsummeret af Paulus i 1. Kor. 2,9 („hvad intet øje har set, og intet øre hørt“).

Glæde der giver livsmod

Gerhard Pedersen ser evighedshåbet og den kristne spiritualitet som to sider af samme sag. Også på anden vis har sagen en vigtig dobbelt-bundethed, der flere gange fremhæves: Dels er der menigheden som sådan, dels dens enkelte medlem.
Bogen trækker indholdsmæssigt især på mange citater fra den danske salmebog og Salmernes Bog, men også Johannes’ Åbenbaring inddrages.
Evighedshåbet er jo netop håbet om en ny himmel og en ny jord og dermed også en ny inderlighed. Dét er den forventningens glæde, der henvises til i bogens titel, og det er dén, der skal give os modet til at fortsætte kampen.
Den kristne spiritualitet er „den personlige erfaring af troens forhold til Gud, som kommer til udtryk i en fromheds-praksis, i refleksioner over denne praksis og i anvisninger på, hvordan man finder ind i en sådan praksis“.

Velvalgte illustrationer

Gerhard Pedersens bog er god at få både forstand, forståelse og inspiration af. Den er en udforskning af håbets og forventningens mange sider. En række velvalgte illustra-tions-eksempler på kirkekunst af Arne Haugen Sørensen, Sven Havsteen-Mikkelsen og Maja Lisa Engelhardt tæller yderligere på plussiden.

Gerhard Pedersen:
Forventningens glæde – en bog om kristen spiritualitet
176 sider • 248 kr.
Aros