To kirker nedrives for ny vision

Fra 1. maj bliver to frikirker i Århus til én menighed.

Et af menighedshusene er allerede blevet bulldozerens bytte

Højbjerg Frikirke har rødder i vækkelsesbevægelsen Guds Menighed og Saronkirken i Missionsforbundet. Deres vision er en ny fælles kirke med bedre plads til et bredt kirkeligt arbejde i Århus.
Forud for beslutningen er gået en proces med at afdække, hvor tæt de to kirker faktisk står på hinanden rent teologisk. De forholdsvis små frikirker vil kunne bruge hinandens ressourcer mere effektivt, fokusere på de vigtigste budskaber i den kristne tro og ikke teologiske forskelle.
Den nye frikirke har midlertidigt lejet sig ind i en del af AMU-centeret ved Ringvej Syd, hvor de holder det første arrangement torsdag aften 4. maj med prædikant Hans Berntsen.
På længere sigt er tanken, at frikirken vil bygge eller indrette nye lokaler for at føre visionen ud i livet.
– hb