Kristne og muslimer lytter

To kristne og en muslim besøger for tiden repræsentanter fra 25 muslimske organisationer og moskeer over hele landet for at lytte sig ind på deres oplevelser af at være muslimer i det danske samfund. Desuden skal de drøfte, hvordan muslimer og kristne kan bidrage konstruktivt til samfundets udvikling.
Det er Folkekirke og Religionsmøde, der står bag initiativet, og her håber man, at de mange besøg kan fremme dialogen mellem muslimer og kristne og fremme forståelsen mellem religionerne efter krisen om Muhammed-tegningerne.
Lytterunden skal munde ud i en rapport, som skal danne grundlag for en konference mellem muslimske og kristne ledere til efteråret.
KP