Tonekunstens stærkeste langfredagsprædikener

Ganske vist skal musik først og fremmest opleves – høres – men man kan også blive beriget ved at læse om den, som fx når Sven Rune Hav-steen skriver om Bachs Mat-thæuspassion og Peter Thyssen om Johannespassionen.De to små bøger er udgivet i Bibelselskabets serie Bibel & Musik, og som de tidligere indeholder de hele teksten på tysk og dansk samt kapitler om værkernes genre, historie og tolkning.
Johannespassionen har ganske ufortjent stået noget i skyggen af Matthæuspassionen, men begge er helt enestående værker, der på en særdeles dramatisk og gribende måde gengiver Jesu lidelseshistorie. At de i deres enhed af tekst og musik bliver til langfredagsprædikener af de sjældne, bliver man også ganske klar over under læsningen af de to bøger.
Bach var en musikalsk forkynder af Guds nåde – så lyt og læs – og bliv opbygget!
NJV

Sven Rune Havsteen:
Bach Matthæuspassion
150 sider • 99 kr
Peter Thyssen:
Bach Johannespassion
93 sider • 99 kr
Det Danske Bibelselskab
Kirkemusik.com-tilbud:
Bog + CD-box 135 kr