Færre provstier i fremtidens folkekirke

Endeligt forslag fra arbejdsgruppe: Nedskæring fra 111 til 105 provstier efter
kommunesammenlægningen til nytår.Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur har nu afleveret sit endelige forslag til nye provstigrænser.

Kirkeminister Bertel Haarder er tilfreds med arbejdsgruppens forslag, som giver provstierne gode muligheder for at koordinere den lokale kirkelige økonomi

Ifølge forslaget skal der være 105 provstier i folkekirken mod i dag 111. Forslaget er ifølge Kirkeministeriet i meget vidt omfang i overensstemmelse med de ønsker og forslag, der er fremkommet under høringen over det forslag til provstiinddeling, som arbejdsgruppen offentliggjorde i december 2005.
Arbejdsgruppen har haft til opgave at foreslå en inddeling, hvor provstiernes grænser så vidt muligt kommer til at falde sammen med de nye kommuners grænser.

29 provstier
ændres ikke

Det bliver med arbejdsgruppens forslag også tilfældet langt de fleste steder i landet.
18 kommuner er så store, at de er delt i to eller flere provstier. En række kommuner vil imidlertid fortsat være så små, at 20 provstier kommer til at bestå af to eller flere kommuner. 29 af de nuværende provstier opretholdes uden ændringer.
Ud over de ændringer, der foreslås nu, mener arbejdsgruppen, at antallet af provstier i Københavns Kommune på sigt skal mindskes til seks i stedet for de nuværende otte.
Arbejdsgruppen foreslår, at Københavns Stift skal komme med forslag til ny provstiinddeling i København.

Tilfreds kirkeminister

Kirkeminister Bertel Haarder siger om arbejdsgruppens forslag:
– Arbejdsgruppen har afleveret et godt og grundigt gennemarbejdet forslag. Det lever op til regeringens ønske om, at der så vidt muligt skal være sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser. – Samtidig har arbejdsgruppen vist lydhørhed og respekt i forhold til den høring, som næsten en tredjedel af alle menighedsråd og næsten to tredjedele af alle provstiudvalg har engageret sig i.
Kirkeministeren fortsætter:
– Dermed har vi nu et forslag, som giver provstierne gode muligheder i forhold til at koordinere den lokale kirkelige økonomi.

Indføres i 2007

– Jeg vil nu drøfte forslaget med de politiske partier med henblik på, at de nye provstier i hvert fald de fleste steder kan være en realitet fra 1. januar 2007.
– Jeg har forståelse for, at der nogle steder kan være forhold, som gør, at det vil være relevant med en lidt længere frist for at få ændringerne gennemført, slutter kirkeministeren.
Arbejdsgruppens endelige forslag kan ses på: www.km.dk
– Tore