Helligånden blæser på tværs af alle kirker

Helligånden er ikke kun en specialitet for pinsefolk. Indenfor alle kirker har der i det 20. århundrede været en stigende interesse for, hvem Helligånden er, og hvad Helligånden kan gøre.
Også i en teologisk selvbevidst retning som Adventistkirken er der en stigende interesse for ”Hvordan man bliver fyldt med Helligånden?” som titlen lyder på to nye bøger fra Dansk Bogforlag.
Det er 1. og 2. del af Garrie Williams bog fra 1991, som nu endelig foreligger på dansk. Garrie Williams er en newzealandsk præst, der siden 1982 har boet i USA, hvor han har arbejdet som præst, evangelist, universitetsprofessor og områdekoordinator for kirkens præster.
I bogen fortæller han medrivende om, hvordan han selv løb træt i præsteembedet og indså sin egen åndelige tomhed. Men Helligånden gjorde alt nyt og det fortæller han nu om.
Han bruger massevis af eksempler, og nogle gange bliver det lidt for flyvsk og usammenhængende. Hvis man leder efter en systematisk gennemgang, så er det nok en anden bog, man skal have fat i. Men Helligånden er jo netop ikke noget, man kan ”boge” sig til. Helligånden er netop den del af treenigheden, som det er mest umuligt at beskrive eller få hold på med intellektuelle metoder. Vinden blæser hvorhen den vil – men vi ser dog dens virkninger.
Derfor forsøger denne universitetsprofessor da heller ikke at dupere med sin viden eller teologiske fagudtryk. Han giver bare en masse eksempler fra dagligdagen.
Første bog handler mest om at modtage Helligånden, mens 2. del handler om at ”give Helligånden en chance” for at forandre vores liv, hvis vi giver lov. F.eks. at høre Gud tale, bede i Ånden, få kraft til at sejre, få helbredelsesns gave, få visioner og drømme.
Begge bøger indeholder studievejledning til gennemgang i små grupper.
Der er i øvrigt ingen adventistiske specialiteter, som skulle forhindrer kristne i andre trosretninger at læse bogen med et åbent sind og godt udbytte.
Skønt, at Helligåndens virkning også er at forene Guds børn på trods af vores forskellige opfattelser.
Henri Nissen

Garrie F. Williams:
”Hvordan man bliver fyldt med Helligånden”
Bog 1, 173 sider, 140 kr.
Bog 2, 220 sider, 148 kr.
Dansk Bogforlag