Overblik over Mellemøstkonflikten

Når man i danske medier støder på Mellemøstkonflikten eller drøfter den med menigmand, opdager man, at uvidenheden er stor, og at mange har helt fejlagtige oplysninger, som de diskuterer ud fra.Den Israelske Ambassade i Danmark har udgivet en god pjece Israel i Mellemøstkonfliktenet overblik på 24 sider, som giver et historisk overblik og giver svar på mange af de gængs stillede spørgsmål omkring konflikten.
Man har tilstræbt at lave en objektiv pjece, og det er lykkedes ganske godt, når man tager i betragtning, at det er Den Israelske Ambassade, der udgiver den og er part i sagen.
Pjecen kan rekvireres gratis fra Den Israelske Ambassade – eller downloades som pdf-fil fra copenhagen. mfa.gov.il.
BNJ