Salmesang

Den anden af fem cd’er med salmer fra DR-TV’s Før Søndagen er kommet.Ligesom på den første er der på denne cd, Kirken den er et gammelt hus, to kor, der synger gamle og nye salmer: Skanderborg Ungdomsskoles Kor (de første ti numre på cd’en) og Aarhus Universitetskor (de flg. tretten). Det første kor lyder ungt, med klaverledsagelse og overvejende nye salmer. Det andet mere traditionelt, men også her med overvejende mindre kendte eller „slidte“ salmer. Som helhed vil jeg dog mene, den første cd er den bedste af de to.
NJV

Kirken den er et gammelt hus • 70 min. • 149 kr.
(Kirkemusik.com tilbudspris : 135 kr.)