Tiden er nær, så våg og bed

Det gælder i bogen „Vægterne“ om hele tiden at være beredt på Jesu genkomstI den turbulente tid, vi lever i lige nu, ser vi flere og flere tegn på, at Jesus som Messias kommer meget snart. Netop derfor har denne bog et vigtigt budskab om at være vægtere og rede til at bane vejen for Hans komme.Men hvad vil det sige at være vægter og at våge? Det forklarer bogen grundigt, da ordet vægter rummer meget mere end bøn. Gud er Chef-vægteren – vi kan kun våge, fordi Han våger over os; hvis vi forstod det bedre, ville vi leve et mere helligt liv. Vi er Hans med-vægtere, og i disse sidste tider våger Gud og kalder os til bøn for Danmark, Israel og resten af verden. Når vi forstår, hvordan Gud, Jesus og Helligånden våger, vil vi bedre forstå vor rolle som forbedere, og det er alle troende kaldet til at være ifølge bogens forfatter.

Sidste generation?

Den røde tråd i bogen er, at vi sandsynligvis er den sidste generation, inden Jesus kommer, så det skal vi forberede os på f.eks. ved at være pletfrie. ”Må Gud hjælpe os personligt og i fællesskab til at være trofaste vægtere, som våger på figentræet (Israel) og på alle de andre træer (nationerne)”, skriver forfatteren og forklarer, hvordan vi kan være med til at forberede os, og hvad vi skal våge og bede over. Vi skal være årvågne for, hvilke tegn der er på endetiden gennem de begivenheder og statistikker, som bekræfter Bibelens profetier. Bibelen formaner os om, at vi skal våge, så vi ikke bliver ført vild; derfor anbefaler forfatteren os at være i et fællesskab, hvor vi kan opmuntre og opbygge hinanden i Guds kærlighed. At holde sig udenfor kan i værste fald føre til, at man bliver offer for fjendens bedrag.
Jesus kommer til Jerusalem, derfor er Israel i centrum, skriver forfatteren. Men han har mange alvorsord om, at vi først skal gennem meget vanskelige tider, måske de værste i historien, og om at ofre vort eget liv om nødvendigt. Derfor bliver det altafgørende at holde fast ved Guds ord: ”Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær” (Åb 1,3).

På bønnevagt

Bibelen peger på, at Gud våger over Israel, bibelske skikkelser (fx Hagar og Ismael, Isak og Jakob), nationerne og ”templet” med Jesus som hovedhjørnestenen. Herren våger over nationerne for at drage folk fra alle stammer, tungemål, folk og nationer ind i sit ”levende tempel”, Jesus. Alt dette belyser forfatteren og minder os om Jesu ord til disciplene: ”Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå frem for Menneskesønnen” (Luk 21,36).
Et par kapitler handler om mennesker som vægtere med mange gode råd. Forfatteren beskriver skikkelser fra Bibelen, som var på bønnevagt, så vi kan lære af deres eksempler. Det er meget inspirerende, da læseren får konkret vejledning om bøn. F.eks. fortæller et spændende afsnit ”Våg og tillad ikke nogen at bryde ind i dit hus” om at beskytte sig og sit hus gennem Jesus.
Udover Bibelens eksempler på vægtere fortæller forfatteren om historiske og nutidige eksempler på 24-timers bønnevagter og leder os frem til at forstå betydningen af konstant at være i bøn, f.eks. ordene ”komme dit rige, ske din vilje…” i Jesu bøn, Fadervor. Derfor anbefales bønnevagter overalt på jorden set i lyset af Bibelens formaninger og den tid, vi lever i netop nu. Vi befinder os i en tid med åndelig magtkamp, og det burde motivere os til at bede for Jesu sejr over fjenden og mørket. Det er på den baggrund, at bogen tilskynder til 24-timers bønnevagter – også i Danmark – og giver anvisning på, hvordan man kommer i gang (se evt. også www.bedehus.dk).

Særdeles relevant budskab

I bogens sidste kapitel er der mange skriftsteder om, hvad vi skal holde særligt øje med i endetiden, der er en opskrift på syv måder at blive sejrende på og syv velsignelser til den sejrende! Alt i alt er bogens budskab særdeles relevant netop nu. Når vi oplever vanskelige tider, vil vores bedste forsikring være: at holde os nær til Jesus; at være i bøn til Gud; Bibellæsning (”at holde fast i ordet”), så vi kan forstå, hvad der skal til for at være ”pletfrie”; og fællesskab med andre kristne i en kirke!

Tom Hess: Vægterne
341 sider • 245 kr.
Mediacellen