Et glansbillede af islam

Aminah Tønnsens ”Tror muslimer at jorden er flad” giver en så liberal tolkning af vanskelige koranvers, at det grænser til det utroværdige. Alligevel er bogen et værdifuldt bidrag til forståelse af, hvordan moderate muslimer tænkerTyve skal ikke have hugget hænder af. Koranen taler ikke om dødsstraf. Tværtimod er Koranen én lang menneskerettighedserklæring.Disse overraskende påstande kommer fra Aminah Tønnsen i en ny bog fra Gyldendals forlag: „Tror muslimer at jorden er flad?“. Bogen er et overskueligt opslagsværk i centrale islamiske begreber og afliver udbredte myter og forklarer vanskelige koranvers.
Det er her, en mistanke om manipulation opstår hos læseren.
For hvordan kan hun sige, at ordene ”afskær deres hænder” er det samme som den danske talemåde ”at slå hånden af en person”, når det i Koranen tydeligt står i forbindelse med straf for tyveri?
Hvordan kan hun benægte dødsstraf i Koranen, når bogen udtrykkeligt påbyder muslimer at dræbe de vantro, hvis de ikke vender sig til Allah (Sura 4:90).
Og hvordan kan Koranen overhovedet nærme sig menneskerettighederne med bud om dobbelt arveret til mænd (4:11), 100 stokkeslag for hor (24:2-3) og vedholdende kamp (jihad) mod alle vantro (bl.a. 2:190-193).
Alligevel er Aminah Tønnsens bog et prisværdigt supplement i islamdebatten. For kristne og andre, der ønsker religionsdialog, får her et indblik i, hvordan moderate muslimer tænker. Og yderligtgående muslimer kan have godt af at læse Tønnsens alternative fortolkninger. For her er en debattør, som fremhæver, at troen er et personligt anliggende, som må respekteres, og at muslimer, endda med belæg i Koranen, bør indordne sig i det demokratiske samfund.

Sharia er menneskeværk

Aminah Tønnsen tager flere steder et opgør med traditionelle muslimske lærde. Fordi Koranen er så fuld af metaforer, må den nødvendigvis tolkes og ikke altid tages bogstaveligt. Hun kalder bl.a. sharia-loven for ”produktet af menneskenes tolkning af Koranen” og ”en hån mod Guds ord, Koranen” (s. 132).
Til sidst: ”Tror muslimer at jorden er flad?” afliver også en del myter: Nogen har måske hørt, at muslimer ikke må synge eller spille musik? Det har intet på sig. Mange tror at vide, at muslimers eneste vej til sikker frelse er martyriet. Det har heller ikke belæg i Koranen, men er ifølge Tønnsen en shiamuslimsk opfindelse.
Tror muslimer så, at jorden er flad? Nej, Koranen siger: ”Og Gud har derefter udstrakt jorden som et æg” (79:30). Og det giver ifølge Tønnsen mening, da jorden som bekendt hverken er flad eller præcis cirkelrund.

Aminah Tønnsen: Tror muslimer at jorden er flad
– 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede
223 sider •199 kr. • Gyldendal