Tro og videnskab er ikke uforenelige

Psykologistuderende arrangerer foredrag med Niels Chr. Hvidt om sammenhængenKristent Forum for Psykologistuderende inviterer alle interesserede til foredrag ved theol. dr. Niels Christian Hvidt om forholdet mellem tro og helbred.

Niels Christian Hvidt holder foredrag på Psykologisk Institut – men det er åbent for alle

Hvor meget har helbredelse med tro at gøre?
Er lægevidenskaben og teologien ikke to fuldstændigt modsatrettede discipliner?
Medicinen forstår verden ud fra det materielle og empirisk verificerbare, og teologien forstår verden ud fra åbenbarede sandheder. Er det sandt, at de ikke kan forenes, spørger de psykologistuderende.
– Det har længe været en udbredt opfattelse, men ved nærmere efterforskning vil man opdage, at tingene slet ikke er så sort-hvide.

Forsker i tro og helbred

Theol.dr. Niels Christian Hvidt har siden september 2002 arbejdet på et post-doc forskningsprojekt om forholdet mellem tro og helbred med særligt fokus på forskellige former for tro på Guds handlen, støttet ved et legat af medicinalfirmaet H. Lundbeck.
Han har i den forbindelse bl.a. forsket i forbønnens virkning samt fænomenet ”religiøs coping”.
Der er fri adgang til foredraget fredag den 5. maj kl. 16. Det foregår i Auditoriet på Psykologisk Institut på Århus Universitet.
Ud over de psykologistuderende, står Selskab for Kristne Psykologer og KFS bag arrangementet.
Henri