Vatikanet overvejer at lempe præventionsregler

VATIKANET – Vatikanet overvejer i særlige tilfælde at tillade brug af kondomer for at undgå spredning af AIDS.Vatikanet har i årtier fastholdt modstanden mod brug af præventionsmidler og argumenteret for, at seksuel afholdenhed er det bedste våben i kampen mod AIDS. Men nu er Vatikanets Råd for Sundhedspleje alligevel i gang med at overveje konsekvenserne af at tillade katolikkerne at beskytte sig i helt særlige situationer.
Sagen blev bragt op, da en tidligere ærkebiskop i Milano i sidste uge offentligt støttede brugen af kondomer i ægteskaber, hvor en af ægtefællerne er smittet med HIV eller AIDS og således risikerer at overføre sygdommen til sin raske partner.
”I sådanne tilfælde må brugen af kondomer være det mindste onde,” sagde han.
Den Katolske Kirkes principielle modstand mod brug af prævention bunder i den grundholdning, at det er forkert at elske og på forhånd udelukke at give livet videre, som det udtrykkes på de danske katolikkers hjemmeside.
KP