Så bliver der fest!

Den lille bog Festen og gudsriget indeholder fem andagter, som Leif Andersen har holdt i DRs „Ved dagens begyndelse“ i 2005. Leif Andersen er kendt for at formulere sig på en måde, så noget velkendt bliver erkendt på en ny måde. Det formår han også at gøre i disse fem korte tekster.
Her gives der god plads og grund til at være glad og til at holde fest, fordi man med tro på Kristus kan være med i Guds rige, der er et festrige – et rige, hvor vi også en dag kan „samles ved festbordet sammen med ham. Og hvor døden aldrig mere skal skille os.“
NJV

Leif Andersen: Festen og gudsriget
27 sider • 49,95 kr. • Lohse