Studie i efterfølgelse af Jesus

Et nyt bibelstudie fra Lohses Forlag beskæftiger sig på en ret personlig og nærgående måde med, hvad det egentlig vil sige af følge Jesus.Der tages afsæt i evangelie-tekster, og bogens syv studier har overskrifterne Kald og efterfølgelse, Kærlighed og omsorg, At forvalte, Gå og fortæl, Ordet og bønnen, Synd og tilgivelse og Formaning og opmuntring.
Forfatteren til bogen Jørgen Knudsen, der er indremissionær, er i sine spørgsmål ikke bange for at tage mere ømtålelige emner op, så er man i en studiekredssammenhæng ikke bange for at være åbenhjertig, vil Følg Jesus ganske sikkert give udbytte til kredsen.
NJV

Jørgen Knudsen: Følg Jesus – ud fra evangelierne
48 sider • 48 kr. • Lohse