Et drama fra det virkelige liv

Vidnesbyrd fra død mand, der vendte tilbage til livetPå vej hjem fra en konference blev baptistpræsten Don Pipers bil smadret af en lastbil, som kom over i den forkerte vejbane.Taget blev skrællet af, og ambulancefolkene sagde ved deres ankomst, at han var død på stedet. Hans krop lå livløs i den havarerede bil – men samtidig oplevede Don Piper himlens herlighed. En modtagelseskomité af mennesker, han havde kendt på jorden, tog imod ham. Han oplevede en fantastisk atmosfære og en vidunderlig lovsang. Han var fyldt med ærefrygt over al den skønhed, sang og musik, han mødte.
Mens han var i himlen, ankom en kollega, som han netop havde været på konference med, til ulykkesstedet, og han spurgte, om der var noget, han som præst kunne være behjælpelig med. Men ifølge ambulancefolkene var det for sent. Alligevel sagde Gud til ham, at han skulle gå hen og bede for den døde, og han skulle især bede for helbredelse af indre sår. Hans tro blev sat på en alvorlig prøve. Skulle han bede for en død mand? Men han adlød Gud, satte sig ind på bagsædet, lagde hænderne på den døde – der var ingen puls -, og begyndte at bede, græde og synge, bede, græde og synge. Han blev ved, og pludselig sang han ikke mere alene. Den døde sang med på sangen „Hvilken ven vi har i Jesus“. Efter 90 minutter i himlen vendte Don Piper tilbage til livet.
I bogen fortæller Don Piper et meget stærkt og opmuntrende vidnesbyrd om tiden i himlen. Opholdet har gjort et meget stærkt indtryk på ham, og han længes til stadighed tilbage, men han ved, at der er et formål med, at han skulle vende tilbage til livet, en tjeneste han skulle udføre, og i den tjeneste lever han trofast, til Gud endeligt kalder ham hjem. Han er ikke ked af at leve, men han længes tilbage til herligheden.
Da han vendte tilbage til livet, blev hans tro på Gud for alvor sat på prøve, fordi han kom til at stå over for et langvarigt, usikkert og smertefuldt sygdomsforløb, og han har stadig smerter. Siden ulykken skete i januar 1989, har han måttet leve med smerterne.
I bogen skriver han:
„Jeg havde været i himlen, var vendt tilbage til jorden og havde derpå gennemgået noget, der nærmest måtte beskrives som helvede her på jorden.“
Gang på gang overvejede han, om det ikke var bedre at dø end at leve med de voldsomme smerter og afhængigheden af andre. Helbredelsesprocessen var meget langvarig, og de daglige smerter minder ham hele tiden om, hvad der skete. Skildringen af vejen tilbage til en rimelig normal tilværelse er gribende, også skildringen af omgivelsernes kamp, hans kones, børnenes, forældrenes, svigerforældre-nes, venners og kollegers. Don Piper måtte gennem 34 operationer og nogle meget smertefulde behandlinger.

Udrustet til tjeneste

Oplevelserne fra ulykken i 1989, de 90 minutter i himlen, et liv på vej tilbage til rimelig førlighed, hvor han igen kører bil, går på trapper med knirkelyde, men stadig ikke kan løbe, har været med til at udruste ham til en tjeneste, hvor han er til stor hjælp for folk, der lige har mistet en af deres kære, og for folk, der selv er blevet ramt af en voldsom ulykke, og han siger, at de 90 minutter i himlen betyder, at han aldrig bliver den samme igen.
Bogen er et meget stærkt vidnesbyrd, der ikke kan undgå at gøre indtryk på læseren, et vidnesbyrd, som man ikke kan komme udenom, for Don Piper har selv oplevet det, og mange har siddet ved hans sygeleje og kan bevidne, hvordan hans tilstand var.
I dag bruges Don Piper til foredrag, avisinterviews, tv-optrædender m.m. mange steder i verden, fordi hans vidnesbyrd er så stærkt. I Norge udkom bogen for nogen tid siden, og forlaget Hermon, der har udgivet bogen i Norge har valgt at invitere Don Piper til Norge i juli i år, hvor han skal tale ved fire store stævner. Forlaget Scandinavia, der står for udgivelsen, har ikke de samme planer, men man må håbe, at andre vælger at invitere Don Piper til Danmark.

Don Piper i samarb.
m. Cecil Murphey:
90 minutter i Himlen
228 sider, 198 kr.
Scandinavia