Benny Hinn er tilbage

Benny Hinn taler til ledere fra hele
verden i Falconer Centret i København.Omkring 2000 pladser i Falkoner Centret bliver fyldt op med folk fra hele verden, når Benny Hinn onsdag den 23. august på et specielt tilrettelagt møde underviser om Helligåndens udrustning.

Benny Hinn vil tale til folk fra hele verden, når han stiller sig op og underviser i Falconer Centret.

15-1600 danskere er tilmeldt. Resten er udlændinge fordelt på 37 forskellige nationer, hvor de fleste er fra Norden. En del er fra Holland, og andre kommer fra Italien, Tyskland, England, USA, Korea, Indien og afrikanske lande.
– Det er nok noget af det mest enestående, vi har haft her i landet, hvor så mange forskellige nationer kommer for at høre en forkynder, siger medarrangør Asbjørn Kristiansen.
Hvad har de internationale folk givet som grund for at komme til Danmark?
– De siger, at det er ikke Danmark, der har deres interesse. Det er den undervisning, hvor Benny Hinn ønsker at give det videre, som han har fået. Det har givet dem lyst til at deltage. Med mødet er der en mulighed for at komme tættere på en person, som har fået gaven til at helbrede af Gud. De kommer for at høre om Benny Hinns vandring med Jesus igennem 30 år og den tjeneste, han har været ude i, som bare er blevet mere og mere intens. Hvordan hans tjeneste har udviklet sig, og hvad der er sket. De tæsk han har fået. De nederlag og sejre, han er gået igennem i sit arbejde med Gud.
– Det er derfor, folk kommer. De længes efter selv at få fat i det, siger Asbjørn Kristiansen.
At Benny Hinn nu allerede kommer tilbage til Danmark, er opfyldelsen af et løfte, han gav for fire måneder siden, hvor han holdt tre dage med helbredelsesmøder i Forum, København.
På spørgsmålet fra Benny Hinn om, hvor mange der vil, at Gud skal bruge dem, løftede næsten alle 7000 deltagere deres hænder.
Det fik Benny Hinn til at give et spontant gensvar.
– Jeg vil gøre noget i Skandinavien. Tiden er inde til at træne Guds folk til at forkynde evangeliet, så andre må gøre ligesom jeg.
– Jeg giver jer et løfte i aften. Jeg kommer igen inden for de næste 12 måneder.
Asbjørn Kristiansen tror på, at mødet skal komme til at få en stor betydning.
– Vi ved, at der er menigheder i Danmark, der ikke er de samme i dag, efter at Benny Hinn var her sidste gang.
– Det bliver en intens atmosfære, hvor folk vil suge til sig. Det bliver helt specielt, siger Asbjørn Kristiansen.