Kirker isoleres i Kina

KINA – Såvel kristne som andre trossamfund oplever, at myndighederne isolerer dem fra kontakt med udenlandske medtroende. Den protestantiske Tre-Selv-Bevægelse, en katolsk menighed og to statsligt registrerede ortodokse menigheder er officielt godkendt i Kinas nordvestlige provins Xinjiang, men nu ser det ud til, at myndighederne prøver at isolere dem, oplyser Forum 18.
Ud over de kristne mærker også buddhisterne i provinsen, at myndighederne arbejder på at isolere dem og stoppe kontakten med medtroende i andre lande. Hvis myndighederne støder på missionsvirksomhed, særligt fra udlændinge, bliver dette hurtigt stoppet. Ortodokse kristne er blevet anbefalet af myndighederne ikke at kommunikere med udlændinge. Ingen ortodokse præster har tilladelse til at arbejde i Xinjiang. Heller ingen ortodokse kan studere på seminarer i udlandet, og det ser ikke ud til, at denne situation ændrer sig umiddelbart.
-KPK