Præst til Sydslesvig

Cand. theol. Mads Peter Mønsted, Åbyhøj, er ny præst ved menighederne Egernførde og Holtenå i Sydslesvig fra 1. oktober. Mads Peter Mønsted er 40 år, nyuddannet cand. theol. og gift med Lene Mønsted, som er radiograf. Han afløser pastor Leif Volck Madsen, der går på pension med udgangen af august.