Søndervig turistkirke kom godt fra land

Søndervig Turistkirke havde den 13. august premiere på den første turistgudstjeneste i Søndervig. Det er Herning Frikirke, som har taget initiativ til det nye kulturfremstød.Godt 40 personer havde fundet vej til de indbydende lokaler på Beach Bowl. Af de 40 personer skønnes det, at knap halvdelen var tyske turister, mens den resterende del var danske turister og folk fra lokalområdet.
Efter en halv times brunch og socialt samvær indledtes gudstjenesten med et præludium for fløjte og klaver. Herefter fulgte fællessalmen ”Almagts Gud velsignet vær” med tysk tekst. Senere blev der sunget engelske gospelsange.
Allan Høyer fra Kristent Center i Lemvig holdt prædikenen sekunderet af tolken Daniel Leuchtmann, der har tysk oprindelse. Gudstjenesten sluttede med fællessalmen ”Hellig, hellig, hellig” i en engelsk tekstudgave.
Turistgudstjenesterne fortsætter samme sted de næste fire søndage med forskellige gæsteprædikanter.
Schwartz