Burde være obligatorisk for unge

Hvil i fred – en titel, der nok giver forkerte associationer. Men det er ikke en bog om det sidste hvilested …På bagsiden spørges der, om vi behøver at vente med at hvile, til vi dør? Svaret er selvfølgelig, at det gør vi ikke.
For vi har Rosenius. At læse ham kan give fred og hvile.
Den lille bog indeholder ud over uddrag af Rosenius-tekster et essay skrevet af Henrik Haahr Hansen, der er årgang 1983 – og essayet bærer helt klart præg af at være henvendt til unge mennesker. For en 50+’er er det lidt foruroligende at få det lille indblik i kristen ungdomskultur, som dette essay giver. Zapperkulturens overfladiskhed og hvileløshed har tilsyneladende sat sit afgørende præg også på mange kristne unge. Og Hvil i fred kan godt dermed komme til at virke som en advarselstavle eller stopklods. Et overfladisk kristenliv uden nogen ro og stilhed til andagt går ikke, hvis man vil overleve som kristen i en stressende, sansebombarderende verden.
Men hvorfor så lige Roseni-us frem for anden god opbyggelig litteratur? Et svar kunne være den basale og befriende lov og evangelium-forkyndelse, der lyder hos Rosenius. Den er så grundlæggende og frigørende, at jeg kan tilslutte mig essayistens forslag, at Rosenius’ samlede skrifter „i al hast burde omdeles med flyvepost til alle kristne husstande!“ Men det fremgik vist også i sin tid af min anmeldelse af „Rosenius 2000“ (de otte bind kan nu fås til kun 699 kr.).
Bogen burde næsten være anmeldt af et ungt menneske på ungdomssiden. Men jeg kan om ikke andet komme med en opfordring: At enhver ung kristen, der har brug for en velment åndelig opstrammer, snarest får Hvil i fred – som pligtlæsning!
NJV

Henrik Haahr Hansen
(og Carl Olof Rosenius):
Hvil i fred
64 sider, 65 kr.
Credo i samarb.m. LogosMedia