Dansk ’drop-in-center’ hjælper afrikanske gadebørn

Siden åbningen i april er 40 tanzaniaske gadebørn blevet hjulpet væk fra gaden gennem projekt Fremtid og Håbs hjælpecenter i Sumbawanga i Tanzania.TANZANIA – Det danske gadebørnsprojekt ’Fremtid og Håb’ har med sit drop-in-center i Sumbawanga nedbragt antallet af børn der sover på gaden betragteligt.

To gadedrenge foran indgangen til Bethania Drop-in-Center

Sumbawanga, en by i det vestlige Tanzania. Hvad angår gadebørn, ligner den mange andre afrikanske byer, eller lignede. For et nyt dansk ’drop-in-center’ har siden april måned hjulpet børnene væk fra et usselt liv på gaden.
– Drop-in-centret har nedbragt antallet af børn der sover på gaden betragteligt fortæller Ole Weber.
Han er leder for projekt ”Fremtid og Håb”, der i samarbejde med Brødremenighedens Danske Mission og lokale myndigheder driver ”Bethania Drop-in-Center”.

Unikt samarbejde

Ole Weber, var for nylig på et 6 ugers ophold i Tanzania. Han forklarer, at centrets succes blandt andet skyldes et unikt samarejde med byens myndigheder.
– Aftalen med myndighederne går ud på, at de sociale myndigheder og politiet skal samle gadebørnene op, og kan herefter bringe dem til det nye Drop-in center, fortæller Ole Weber.
– Her kan børnene opholde sig under trygge forhold i ca. én måned, hvorefter de offentlige myndigheder skal have fundet et hjem til dem.
Målet er at børnene skal tilbage til deres forældre, bekendte eller en ny plejefamilie. I mange tilfælde lykkes det, og der bliver lavet aftaler om, at børnene skal blive i hjemmet og begynde at gå i skole igen, eller for første gang.
– Drop-in-centret følger så op. Mindst én gang om ugen besøger personalet skolerne i byen og tjekker efter om børnene er hvor de skal være. I modsat fald kontaktes hjemmet straks og børnene bliver sendt i skole igen, fortæller Ole Weber.

Hjælper småpiger
væk fra bordeller

Drop-in-centret forsøger også at hjælpe de 10-12 års småpiger, der har deres arbejde i natklubberne i byen.
– Ofte har de unge kvinder, der lever af prostitution på disse natklubber et barn der skal passes, når de betjener deres kunder. Her bruges endnu yngre småpiger som barnepiger, forklarer Ole Weber.
En nat om ugen tager folk fra Drop-in-centret rundt på natklubberne og prøver at få disse små piger væk fra dette farlige og umenneskelig miljø. De bringer dem til socialkontoret, og hjælper hermed de offentlige myndigheder med at få de små piger bragt hjem eller i familiepleje.

Er bange for politiet

Efter tanzaniansk lov, skal forældre sørge for, at deres børn går i skole. Og der kan gives både bøder og fængselsstraf til forældre, der ikke kontrollerer deres børn.
– Af bare skræk for at komme i fængsel har mange hjem nu selv fået fat på deres børn, og det har nedbragt antallet af gadebørn betragteligt, fortæller Ole Weber og uddyber med et eksempel:
– En far blev af politiet hentet til socialkontoret, hvor han mødte drop-in-centrets leder, Joseph, sammen med sin egen lille søn. Sønnen var indbragt af politiet, og faderen var så bange for at komme i fængsel, at han græd af skræk. Joseph beroligede ham med, at man bare ville hjælpe hans lille dreng bort fra gaden. Der blev udfærdiget en aftale mellem faderen og socialkontoret og nu går drengen i skole.

Tillid til dansk støtte

Siden opstarten i april har drop-in-centret hjulpet ca. 40 gadebørn væk fra gaden til et liv hos deres forældre eller i et nyt hjem.
– Og er der ikke mulighed for at finde et permanent hjem til børnene, er det vores intention på sigt at udvide Bethania-hjemmet til at kunne rumme sådanne børn, siger Ole Weber.
Han er optimistisk når det gælder økonomien ved en eventuel udviddelse.
– Selvfølgelig skal der danske kroner til at drive et sådan center, men vi har fortrøstning til og tro på, at folk i Danmark er parate til at hjælpe disse børn til et nyt liv med fremtid og håb, slutter Ole Weber.