Akut behov for missionærer

LM søger desperat efter ni nye missionærer til Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania.Lige nu er der ni ubesatte missionærstillinger i LM. På længere sigt kan det true organisationens missionsindsats.

Bent Olsen

Luthersk Missionsforening (LM) melder sig i rækken af kristne organisationer, der mangler nye missionærer.Lige nu har LM ni ubesatte stillinger, i alle de fire lande, organisationen arbejder i: Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania.

Akut behov

Organisationen lægger ikke skjul på, at behovet er akut.
– Vi driver ikke mission for LM’s skyld. Men der er mennesker ude omkring i missionslandene, som ikke har hørt evangeliet endnu. Desuden er der mennesker, der har brug for praktisk, social og diakonal hjælp, siger missionssekretær Bent Olsen, der også er leder af LM’s internationale afdeling.

Kræver særlig indstilling

Nogle af stillingerne er inden for evangelisering og bibelundervisning, mens der også søges efter lærere, folk med sundhedsfaglig eller praktisk uddannelse og med ledelseserfaring. Bent Olsen lægger dog ikke skjul på, at det kræver en særlig indstilling af være missionær:
– Man skal have et ønske om at tjene de mennesker, man rejser ud til, siger han.

Kan få konsekvenser

De ni ubesatte stillinger er med i LM’s budget for 2007 til en samlet udgift på godt to millioner kroner, det vil sige knap 10 procent af LM’s samlede budget på 22,8 millioner kroner.
Organisationen forudser, at det vil få store konsekvenser for missionsarbejdet, hvis stillingerne ikke bliver besat.
-mbc