Én dag tilbage

Sådan sang ”Nik og Jay” igennem sommeren 2004 og gjorde den til et stort hit i den danske befolkning. De filosoferede over, hvad man ville gøre, hvis man kun havde én dag tilbage at leve i.
Det var ikke alt, der blev sunget, som gav lige god mening for mig, men tanken og ideen bag kan jeg sagtens følge. Hvad ville jeg gøre og sige, hvis jeg kun havde én dag tilbage?

Vi ville sikkert gøre, hvad vi kunne for at gøre disse sidste 24 timer til noget specielt.
Vi ville ringe til folk, tage ud til folk og fortælle dem, at vi elskede dem, og forsøge at sige det, man ikke lige får sagt til daglig. De ord ville være blandt dem, andre mennesker ville huske bedst, fordi vi valgte, at netop de ord skulle være de sidste.

Det er dog sjældent, at vi ved, det er slut. Døden har det med at snige sig ind på os, når vi mindst venter det. Som 10-årig så jeg min far dø på et hospital i Århus.
Han blev holdt i live i en respirator, men han var ikke ved bevidsthed. Mens vi stod der, bestemte vi os for at slukke for maskinen. Chancen for overlevelse var minimal.
Der stod jeg så og kunne se min far slukke det indre lys. Jeg fik ikke nogen chance for at sige farvel – og det gjorde han heller ikke. Men hvad ville han have sagt? Hvilke ord ville have været de sidste til os – til mig?

Knap 2000 år tidligere døde min anden Far. Han vidste, at han kun havde én dag tilbage at leve i, så han fik chancen for at fylde den med det, han mente gav mest mening.
Han fik mulighed for at sige det, der betød mest for ham til de mennesker, der betød mest for ham. I Johannes Evangeliet kap. 14-17, står der, hvad Jesus brændte for at fortælle videre. Der står det, han ville sikre sig, at hans disciple havde forstået. Der står ordene fra Jesu dødsleje!
I ”Jesu sidste bøn”, som den bliver kaldt i Bibelen (Johs. kap. 17), beder Jesus om, at vi alle må være ét. Han beder om, at den kærlighed, Gud har elsket sin søn Jesus med, må være i dig og mig.
At den kærlighed må holde os sammen, give os fællesskab og gøre os til ét. Hans bøn er, at vi alle må holde sammen og lade Gud med sin kærlighed være bindeleddet mellem os. Det er Jesu allersidste bøn til sine venner.
Derefter gik Jesus ud i Getsemane Have, han blev pågrebet, ført for ypperstepræsten, Pilatus, folket og til sidst til korset. Han overgav sin ånd til sin Far, og sagde: ”Det er fuldbragt”.
Læs det selv. Læs, hvad det var, din far længtes efter, at du skulle forstå, da han kun havde én dag tilbage!