Kursus om islam

Menighedsfakultetet tilbyder et kursus, om islams historie og teologi, over fire aftener. Kurset begynder mandag den 2. oktober.Professor, dr. theol. Kurt Christensen underviser i islams historie og teologi fire mandage: 2. og 9. oktober, 6. og 13. november.
Islam er en af verdens store religioner og er ofte i mediernes søgelys. Undervisningen vil med afsæt i en skitse af islams historie forkusere på følgende temaer:
Generelt om islam, Muhammed, koranen, gudsopfattelsen, synet på Jesus, frelsesforståelse, menneskesyn, kosmologi, etik og moral, synet på andre religioner. På en række punkter vil ligheder og forskelle mellem kristendommen og islam søges afdækket. Annika