Ny præst i Østervrå

Den 1. oktober er Bente Højris ansat som menighedens præst til at varetage centrale hyrdeopgaver. Foruden besøg, samtale og sjælesorg skal Bente Højris stå for to månedlige gudstjenester samt de kirkelige handlinger. Bente er deltidsansat i Østervrå Frikirke og varetager stadig sin tjeneste i Sæby menighed. Menigheden glæder sig til samarbejdet og kender Bente i forvejen, da hun har været en del af menigheden det forløbne år. Ansættelsen er i første omgang toårig, fortæller menighedsrådsformand Susanne Andersen, da det er et økonomisk sats. – Vi tæller kun 29 medlemmer i menigheden, så derfor har vi fundet det rigtigst kun at binde os for to år, men ser selvfølgelig gerne, at vi med tiden kan udbygge samarbejdet.
Schwartz