Will Graham går i bedstefars fodspor

31-årige Will Graham talte for nylig for første gang ved et stort møde i USA, og dermed følger han efter sin bedstefar, den 87-årige verdenskendte Billy Graham.En ny præstesøn af familien Graham har nu holdt sin første tale til et stort møde under en vækkelseskampagne i USA.

Will Graham, søn af Franklin Graham og barnebarn til Billy Graham, talte for nylig til sin første vækkelseskampagne i USA foran 4500 mennesker i Gastonia i North Carolina

Will Graham, søn af Franklin Graham og barnebarn til Billy Graham, talte for nylig foran 4500 mennesker i Gastonia i North Carolina i USA.
Bedstefar Billy Graham har i sin tid gennemført over 400 vækkelseskampagner i USA og i resten af verden, og han er stadig aktiv, trods sin høje alder.
Far Franklin Graham, talte for nylig i Sydamerika for over 140.000 på to dage, hvor over 13.600 tog imod Jesus.
Selv har Will tidligere gennemført kampagner i Canada og en enkelt i Indien.

Forsoning med Gud
er vores største behov

På mødet fornylig i USA sendte Will Graham en invitation ud til mængden. Han fortalte, at forsoning med Gud er menneskets største behov, og han opfordrede dem til at tage imod Jesu forsoningsværk. Som illustration brugte han Esajas 53:5 og alle de forskellige kriser i hele verden.
Graham beskrev, hvordan alle mennesker befinder sig i en tilstand af stor nød. ”Vores største nød”, sagde han ”består i, at vi har brug for syndernes forladelse.” Han fortsatte med at pege på, at denne tilstedeværelse af synd er årsag til tre andre store behov: et behov for soning af synd, et behov for fred i vores krig med Gud og et behov for en guddommelig frelser.
Det var et budskab fuld af håb og kærlighed. Resultatet af talen var, at 74 personer den aften valgte at blive forsonet og genforenet med Gud gennem Kristi forsoningsværk.