Den lange vej

Max Lucado har en ganske særlig stjerne hos mig. Men ikke alene her. Han regnes for at være USA’s mest læste forfatter, og også på dansk er han efterhånden pænt repræsenteret. Og med rette. Senest med Scandinavias fornemme udgivelse af Da englene tav (opr. udgivet 1987, men bedre sent end aldrig). Bogen er Max Lucados indfølte beretning om Jesu vandring til Golgatas kors, og den er en invitation til at slå følgeskab på vejen, „for ved at opleve den kan vi lære at gå vor egen“. Begivenhederne i den sidste uge sættes under lup gennem Matthæus’ beskrivelse af den.
Personlige anekdoter, barndomserindringer og små, illustrative beretninger fra alskens kilder i øvrigt er et af forfatterens varemærker, der også genfindes i denne bog. Lucado forstår i eminent grad at gå bag om teksterne og gøre dem så levende, så vedkommende, at det ligefrem rykker i éns stol, og man nikker, og man siger: Ja, det er sandt. Ja, sådan er det. Ja, Herre, det må jeg lægge mig på sinde.
Lucado opstiller paradokser, der stimulerer eftertanken. Hans fremstillingsform er   meget mundret – „det er stof til en god prædiken“, skriver han f.eks. under sin fremdragelse af pointen i lignelsen om arbejderne i vingården, og dét er ikke tilfældigt: der er masser af stof i bogen til ligeså mange og mundrette prædikener.
  Og igen og igen gentages budskabet, der undertiden også har spørgsmålets karakter: Gør denne rejse med Jesus! „For ved at iagttage den, kan vi lære, hvordan vi skal klare vores egen“ (s. 12). Vil du følge i Hans fodspor? „Hvis du vil vide, hvad der bor i et menneskes hjerte, så iagttag det menneskes sidste rejse“ (s. 25).
Når man befinder sig på den sidste vandring, er det samtidig den bedste af alle anledninger til at stille de vigtigste spørgsmål af alle. Og dem stiller Lucado med nærmest diagnostisk præcision. Karakteriseret ved en sjælden grad af kærlighedens og medfølelsens intuition. Altsammen præsenteret meget jordnært, men hele tiden med hænderne løftet mod det høje.
En bog, der maner læseren til stille ydmyghed og megen selv-refleksion. – Giv den som gave til din bedste ven i troen, og lad også ham drage nytte af den fortrinlige, små 50 sider lange studievejledning, der afslutter bogen.

Max Lucado:
Da englene tav
– Følg Kristus på Hans vandring til korset
291 sider
228 kr.
Scandinavia