Hvem er Gud egentlig?

I nyt flot undervisningsmateriale til skole og kirke, „Bud på Gud“, gives der svar.Der findes mange bud på Gud blandt unge. Religiøs søgen er kommet på mode igen. Men hvad og hvem er Gud egentlig? Spørges der. Findes der overhovedet en Gud eller guder, eller er det hele bare noget fup?Disse og andre spørgsmål tager et helt nyt undervisningsmateriale fat på. Hovedformålet er ikke primært information om forskellige religioners gudsforestillinger, men mere at få eleverne til at forholde sig til begreberne Udgiverne ønsker med materialet, at unge selv kan få mulighed for at forholde sig til mulige gudsbegreber og forskellige religioners udlægninger heraf.

Et tre-i-en-materiale

Materialet består af tre dele: en dvd-film, en lærebog og en billedrig elevavis.
Filmen giver seks unges bud på Gud tematisk præsenteret gennem korte portrætter og interviews. De seks unge er to kristne (fra pinsekirken og folkekirken), en muslim, en buddhist,en teosof og en ateist.
Temaer er f. eks. Gud i hverdagen og konsekvenser af troen på Gud eller guder. Sammen med dvd´en følger en booklet på 24 sider som introduktion til filmen.
Filmen er professionelt lavet og vil med lethed kunne fange unge, men det kan også virke lidt for flagrende, at den behandler seks forskellige unges bud på Gud. Den er produceret af Søren Johan.
I forlængelse af dvd´en er der en rigt illustreret bog til lærerens forberedelse. Den er tematisk opbygget omkring gudsbegreber, de hellige værdier m.m. Bogen giver forslag til konkrete undervisningsforløb blandt konfirmander, i skolens ældste klasser og med gymnasieelever, og der er mange gode ideer at arbejde med. Lærebogen er redigeret af Børge Schmidt og John Rydahl.
Til eleverne er der også udarbejdet en 24 siders gennemillustreret elevavis, der præsenterer centrale religioner gennem interviews, fakta og opgaver. Avisen kan godt læses uden det øvrige materiale, men den er tænkt som et tæt supplement til lærervejled-ningens undervisningsforslag og dvd´en. Elevavisen er redigeret af Ulrich T. Skafte og er udgivet i samarbejde med ww.skoleavisen.com.

Flot og ambitiøst

Materialet er omfattende og henvender sig til unge, og unge kommer til orde med deres bud på Gud, mens „eksperter“ fra forskellige religiøse retninger øser af deres viden til både elever og undervisere. Ifølge udgiverne henvender materialet sig til „kirkens konfirmandundervisning og anden ungdoms- og voksenundervisning, folkeskolens ældste klasser og undervisning i religion på gymnasier, seminarier m.v.“
Det er en stor ambition med et materiale – også for stort, idet jeg tror, det er de færreste konfirmandelever, der vil blive fanget af materialet. Vi skal længere op i årgangene.
Som et tværgående materiale omkring Gud og gudsbegreber er det et flot materiale, professionelt udarbejdet og med et lækkert layout.
Bud på Gud er i fællesskab lavet af Danmarks Kirkelige Mediecenter, Folkekirke og Religionsmøde, Folkekirkens Skoletjeneste i København og Frederiksberg samt Skoleavisen.Com

Bud på Gud
Dvd: 395 kr.
Lærervejledning: 250 kr.
Elevavis i klassesæt på fx 25: 500 kr.
Danmarks Kirkelige
Mediecenter
www.BudpaaGud.dk