Menighedsrådsmedlem ekskluderet

Et medlem af menighedsrådet ved Taastrup Nykirke blev tirsdag aften ekskluderet. Sagen er højst usædvanlig, da menighedsrådsmedlemmer er folkevalgte og som hovedregel ikke kan afsættes.
Menighedsrådet i Taastrup Nykirke benyttede en meget sjælden forræderbestemmelse i menighedsrådsloven, som siger, at et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende forhindrer rådets arbejde.
Gunhil Lorckmann havde hvervet som kontaktperson mellem menighedsrådet og kirkens personale, og på baggrund af hendes indsats her vil et flertal af menighedsrådets medlemmer af med hende. Hun har valgt at klage til biskoppen.
-nord