Ny kommune markeres i kirken

Folketingets åbning markeres hvert år med en festlig gudstjeneste. Hvorfor ikke gøre det samme, når den nye kommunalbestyrelse træder til? Når kommunalreformen træder i kraft ved årsskiftet, medfører det en regulering af provstigrænserne. Derfor inviterer kirkerne områdets kommunalpolitikere og andre ”spidser” til festgudstjeneste med efterfølgende sammenkomst.
Ud over festgudstjenesten markeres strukturændringen også med en kirkestafet rundt i provstiets 34 kirker. På skift vil kirkerne arrangere en hverdagsgudstjeneste med efterfølgende samvær, hvor der orienteres om kirkelivet i sognet.
KP