Redaktør gør op med det gudløse samfund

Kristeligt Dagblads chefredaktør tager et opgør
med sekulariseringen i Danmark og Europa.
Uden den kristne tro og de kristne værdier
går det ikke.- Det er ikke ligegyldigt, om Dronning Margrethe siger „Gud bevare Danmark“, „Allah bevare Danmark“ eller „Buddha bevare Danmark“… Det fastslår chefredaktør Erik Bjerager, som har skrevet bogen „Gud bevare Danmark“, der netop er udgivet på Gyldendals forlag.
Selv om Bjerager begyndte på bogen for et år siden, har muslimernes reaktion på Muhammed-tegningerne gjort den brand-aktuel.
Bogen har allerede fået en stor omtale i både tv, radio og aviser.
– Det er naturligvis ikke alle anmeldelser, der er lige positive, men jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan tale åbent om kristendommens rolle i samfundet.

– I de 12 år, jeg har været redaktør på Kristeligt Dagblad, har jeg ikke kunnet undgå at bemærke et stigende problem:
Samtidig med, at religion aldrig har fyldt så meget i debatten, er der en lige så tydelig tendens til at ligestille alle religioner og presse kristendommen ud af samfundslivet, siger han.

EUs afvisning af
de kristne rødder

– Da EU skulle formulere sit grundlag for et års tid siden, slog det mig, at man ikke ville anerkende kristendommens historiske betydning for de værdier, de europæiske samfund bygger på.
Man kunne godt henvise til den græske kultur, til Rom, til oplysningstiden – men ikke til kristendommen…
Det er jo latterligt, og derfor satte jeg mig for at beskrive de steder, hvor kristendommen har haft en betydning, men hvor man nu forsøger at skubbe den ud af det offentlige rum og gøre den til en privatsag.

Både en privatsag og
en del af vores kultur

For mig er kristendommen både en privatsag og noget, der i høj grad betyder noget for vores samfund, siger Bjerager, der i bogen argumenterer for, at Danmark fortsat skal bekende sig til kristendommen, og at vi skal bevare tilknytningen mellem stat og kirke.
– Kulturkristendom er for mig et positivt ord, siger han.
I bogen tager han udgangspunkt i den gamle Hagia Sofia katedral i Istanbul. Den var kristendommens største kirke og mest betydningsfulde center i den første kristne kirke. Men det daværende kristne Konstantinopel blev løbet over ende af muslimerne.
Det er dog ikke muslimerne, der ifølge Bjerager er den største fare for vores kristne kultur, men derimod forestillingen om, at samfundet kan klare sig uden religion – uden de kristne værdier.

Udfordringen bringer med Bjeragers tilladelse
første kapitel af bogen
som kronik læs mere her…