Teologisk tænketank i England skal påvirke politisk debat

ENGLAND – Det Britiske Bibelselskab har taget initiativ til en såkaldt offentlig teologisk tænketank ved navn Theos.Ideen med tænketanken er at påvirke den politiske debat gennem undersøgelser og rapporter og ved gennem medierne at fremlægge kristne perspektiver på sociale og politiske emner. Målet er ifølge Det Britiske Bibelselskab at bringe Gud tilbage i det offentlige rum og sprog. Der findes ingen lignende initiativer i Danmark, men tendensen til at gøre tro til et offentligt emne synes at være til stede. Det vidner de to nyere debatsider religion.dk og kristendom.dk om med deres over 2000 daglige brugere.
-nord