Unik bog om brudthed

I sin bog skriver Birgitte Steffensen-Thomasen om vores utilstrækkelighed og afhængighed af Gud; der er mange guldkorn, og bogen kan ubetinget anbefales.Denne bog er unik i den mest positive betydning af ordet. Temaet for bogen er brudthed, og det illustreres meget smukt i bogens brug af sort/hvidt omslag. Et beskedent, næsten ydmygt omslag om et indhold af en ganske anden kaliber. Brudtheden som er ringeagtet af verden, men som rummer åndelige rigdomme.Forfatteren kommer rundt omkring emnet ud fra forskellige vinkler. Hun behandler vores utilstrækkelighed og afhængighed af Gud. Kampen mod synd og fristelser. Enkelheden i livet som modsætning til verdens kompleksitet. Intellektuel kundskab kontra reel erfaring. Ørkenvandringer. Der er rigtig mange guldkorn og gode pointer.
I et kapitel berører hun desuden tungetalen, hvilket hun gør godt, selvom man nok må sige, at dette kapitel falder lidt udenfor det overordnede tema.

Fanger sandheder

En af bogens stærke sider er forfatterens evne til at fange sandheder i nogle korte, men klare sætninger, såsom at „Gud kan gøre fantastiske ting med sit folk, og den største begrænsning ligger i, hvor meget vi fortynder med os selv“, eller „I himlen er der ingen synd, og hvorfor længes jeg så derhen, hvis jeg ikke vil gøre op med synden i mit liv“. Eller den korte, „Revselse er Guds engagement i mit liv“. Sådan.

Blik for skønheden

Forfatteren har godt blik for skønheden i brudtheden. Hun ser den åndelige værdi, som findes i det menneske, som har set sig selv i øjnene og har gjort op med det falske og overfladiske. Og hun indfanger med stor præcision og sproglig ynde mange af de fælder, som vi er så tilbøjelige til at falde i.

Smuk og reflekterende

Stilen i bogen er smuk og reflekterende, og bogen rammer noget meget vigtigt. Alt er næppe hermed sagt om bibelsk karakterudvikling og åndelig modenhed. Jeg tror således også, at der er vækst, som ikke sker gennem brudthed, som beskrevet i bogen, men som kommer af sig selv gennem det nye liv i os og enkel modtagelighed af vækst og fornyelse. Men bogen kan ubetinget anbefales.

Birgitte Steffensen-Thomasen:
En hær af Krøblinger
121 sider • 125 kr.
Mediacellen