Faste og penge

Hans Kristian Neerskov har udgivet et lille nyttigt hæfte om faste og penge, to områder som der måske undervises for lidt om i vore menigheder i dag.Hæftet er i to dele:  „Bibelsk faste“ og „Gud og penge“.
Første del er en kort, men ret præcis bibelundervisning om faste, og Neerskov siger, at hvis vi ville praktisere faste, kunne vi nok igen opleve Guds overnaturligte indgreb i  større omfang, og Jesus peger jo på,  at faste er en naturlig del af kristenlivet. 
Sidste del er et personligt vidnesbyrd om tiende samt oplysninger om fradragsmuligheder for gaver til kirkeligt arbejde.  Desværre er der en enkelt faktuel fejl i dette afsnit om fradragsstørrelse. Her er forfatteren ikke helt fulgt med pristalsreguleringen.
Bjarne Nederby Jessen

Hans Kristian Neerskov:
Bibelsk Faste og Gud og penge
44 sider • 58 kr. • Doxa