Glæden ved at give

Jeg har mellem år og dag læst flere bøger om tiende, giversind, offersind, gaver til Guds riges arbejde – det at give tilbage til Gud. De har ikke været lige gode alle sammen, men den seneste, jeg har læst – Randy Alcorns „Spar op i Himlen“ er også den bedste, jeg har læst.Den taler først og fremmest om de 90% af vores indtægt.  Den siger:  „Tiende er ikke loftet for givertjenesten, det er gulvet, ikke mållinien, men starthullerne.  Tiende kan være støttehjulene, der kan hjælpe os med den rette indstilling til, evnerne for og vanerne ved vores givertjeneste“.
I stedet for at give 10% og se, hvad vi så senere kan undvære derudover, opfordres vi til, som en af „vore vigtigste åndelige beslutninger, at beslutte, hvad der er et rimeligt beløb at leve for“ og så give til Guds rige, til missionsarbejdet.  Alt, hvad vi investerer i Guds rige, er en investering i Himlen, for det er Gud, der er giveren af alle vore ting og penge, vi er forvalterne.
Gennem undervisning og vidnesbyrd afslører forfatteren hemmeligheden ved at være en glad giver.  Han formidler bibelske sandheder om økonomi og Guds velsignelser ved, at hans børn giver til hans rige.
En god lille bog, der kan forøge mange menigheders og missionsselskabers mulighed for at øge indsatsen for, at mennesker skal blive nået med evangeliet.

Randy Alcorn: Spar op i Himlen
94 sider • 100 kr. • Credo