Enestående forskning: Gud findes, hvis man tror
Gud eksisterer i bøn

Dansk videnskabsmand beviser, at mennesker reagerer socialt på bøn ved tro.Troende kristnes hjerner reagerer under bøn til Gud på samme måde, som når de taler til andre mennesker.

Formålet med Uffe Schjødts forskning er at belyse religion som et kulturelt fænomen ud fra fysiske processer i hjernen

Tilsvarende skanninger af traditionskristne forsøgspersoner i bøn viste ikke samme virkning.
Forskeren ph.d.-studerende Uffe Schjødt, ved Aarhus Universitet bad også sine testpersoner om at sige ønsker til julemanden, mens de lå i hjerneskanneren. Her var der slet ikke samme reaktion i hjernen, som når det var de 20 indremissionske unge, der blev hjerneskannet, skriver Information.

Bøn holder hjernen i gang

Når troende mennesker beder til Gud, så reagerer deres hjernebark på nøjagtig samme måde, som når de taler med et andet menneske.
– Den aktivitet, der er i hjernen, når de beder til Gud, følger præcis samme mønster, som når et menneske indgår i en social relation med et andet menneske, siger Uffe Schjødt.
Undersøgelsen har kun drejet sig om hjernens processer og ikke om at bevise eller modbevise Guds eksistens.
Skanningerne viser, hvordan blodet strømmer i hjernen, og dermed hvilke dele af hjernen, der holdes beskæftiget.

Gud er i hjernen

Der har aldrig eksisteret en kultur, der ikke har haft religiøse forestillinger, siger professor i religionsvidenskab Armin W. Geertz.
– Med nye teknologiske redskaber har vi fået mulighed for at komme nærmere en forklaring på, hvordan religion opstår i den menneskelige psyke og forestillingsverden. Det er mildest talt interessant, siger professoren.
Det er indlysende, at Gud optræder i hjernen som en samtalepartner, mener Sognepræst Elisabeth Lidell, som underviser kommende præster i bøn på Pastoral Seminariet i Århus
– Vi kommunikerer med Gud gennem bønnen, vi får mod og styrke til at leve i hverdagen og lægge alt det svære i Guds hånd og bede om hjælp. Bøn er samtale, ikke envejskommunikation, siger hun.
Social bøn
I tusinder af år har filosoffer og teologer forgæves forsøgt at føre bevis for, at Gud eksisterer. Nu har ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet Uffe Schjødt konstateret, at Gud findes i hovederne på de unge, han har brugt som forsøgspersoner.
– Den aktivitet, der er i hjernen, når de beder til Gud, følger præcis samme mønster, som når et menneske indgår i en social relation med et andet menneske, fortæller Uffe Schjødt til Information.

Religionens opståen

Formålet med Uffe Schjødts forskning er hverken at føre bevis for Guds eksistens eller reducere religion til kun at være et spørgsmål om processer i hjernen. Men han og andre religionsvidenskabsmænd interesserer sig for de fysiske processer i hjernen er, at det kan belyse religionens opståen som kulturelt fænomen fra en ny vinkel.