Perler for „søgende“

Åndelig inspirationsbog med bede- eller meditationskrans – det er hvad udgivelsen Livets perler er.Bogen er et forsøg på at få Martin Lönnebos „Kristus-krans“ ud til et større publikum – dvs. til mennesker, der ikke kender så meget til kristendommen, men som måske søger (tilbage efter) en mening eller et holdepunkt i tilværelsen.
Efter en introduktion gennemgås de enkelte perler og deres betydning; sidst i bogen er der et kapitel om baggrunden for Livets perler (Kristuskransen). Her oplyses det, at overskuddet ved salget af Kristuskransen går til en fond for udviklingshæmmede børn, som Lönnebo har stiftet.
Med bogen følger en krans, og den har sammen med bogen til formål at inspirere mennesker til at samtale med Gud.
NJV

Carolina Welin og Carolina Johansson:
Livets perler
– Meningsfyldt træning i livsmod, selvindsigt og åndelighed
96 sider • 158 kr. • Unitas