Teen Challenge starter nyt rehabiliteringscenter

Elleruphus på Sydfyn er et nystartet tilbud til voksne over 18 år.Elleruphus har til formål at hjælpe mennesker ud af misbrug samt psykiske og sociale problemer og ind i et selvstændigt og velfungerende liv.
Forstander Susanne Krog står sammen med fem pædagoger og en socialrådgiver for den daglige drift.
Annika