Viljen til at ville giver evnen til at kunne

Næstformand for Kristelig Fagbevægelse Jens Thorsen fra Durup ved Roslev er fyldt 60 år
den 14. februar.

Jens Thorsen

Han er født i Gammel Åsted på Nordsalling som nummer 4 ud af 6 søskende. Han voksede op under fattige kår, og gik kun i skole i 7 år. Resten er autodidakt – selvlært. Som han selv siger:
– Jeg har ikke lært at regne, men at regne den ud!
Jens kom ud og tjene som 13-årig og blev senere murerarbejdsmand. Indtil han var 17 år, brugte han sin fritid i biografen og på kroen. Men pludselig opdagede han, at han ingen venner havde andet
end på kroen. Han kom med på en kristen lejr og oplevede at komme til tro og gå fra nat til dag.
Han fandt også sin kone i de unge dage i missionshuset. I dag har han været gift med
Inger i 40 år. Hun har været dagplejemoder gennem lige så lang tid og været med til at udvikle hans positive livssyn og udprægede humoristiske
sans. Sammen nyder de deres tre døtre, tre svigersønner og otte børnebørn.

Mobbet på arbejdet

Den humoristiske sans har han haft brug for, da han som ung blev mobbet, da han valgte at blive medlem af Kristelig Fagbevægelse (KF) for mere end 30 år siden, medens han var specialarbejder på en
møbelfabrik i Durup i 25 år. Han ville gerne løse
konflikter gennem dialog uden brug af strejke, og blev hurtigt en af Kristelig Fagbevægelses overenskomstforhandlere. Siden har han været en dreven og erfaren overenskomstforhandler for KF.
Han har været med i KFs fagbestyrelse for industriarbejdere (15 år som formand), lokalformand for KF i Skive, i KFs hovedbestyrelse, og i 1995 blev han landsformand. Da Kristelig Fagbevægelses to
fagforeninger for henholdsvis funktionærer og timelønnede fusionerede i 1999, blev Jens Thorsen næstformand i den nye organisation. I dag rejser han meget rundt og motiverer og inspirerer de
lokale bestyrelser rundt i landet. Han mener KF er en gave til Danmark, fordi bevægelsen tager udgangspunkt i hvordan mennesker skal behandles ud fra et kristent udgangspunkt. Han brænder for, at KF skal være en moderne og effektiv faglig organisation, og at de lokale folk bliver hørt og taget
med på råd, så de er med til at præge de politiske holdninger både lokalt og nationalt.

Jeg kan alt

– Jeg har ingen uddannelse og tror derfor, jeg kan alting, siger han med et smil. Min far lærte mig, at viljen til at ville giver evnen til at kunne. Det har været motto over mit liv og arbejde. Hvis det kan lade sig gøre, må jeg kunne det. Så det må prøves.
Familien har været på ferier sammen i Nordamerika og det meste af Europa. Jens Thorsen har i mange år
siddet i bestyrelsen for Indre Mission i Durup.
– Man skal lære, at livet er en gave, som man skal bruge, og leve, mens man har det, siger han. Et andet af Jens Thorsens mottoer er: ”Hellere prøve det nu, end vente.” Det bedste, han ved, er at
se, at mennesker udvikler sig i deres arbejde, og at hans familie føler sig værdsat og har det godt. Hans største glæde virker som en floskel, men er alligevel så rigtig:
– At jeg får lov til at leve og vide, at jeg er i Guds hånd
– både i gode og dårlige tider.
Henrik Nordborg