Debat

Fremgangsteologi

Grethe Sørensen.

I uge 6 er Roar Lavik citeret, og han siger: ”Fremgangsteologien er, at den ser dæmoner over alt.”
I ordet fremgang ligger jo at komme fremad, at være i bevægelse. Det er jo det Gud ønsker for os alle, når vi er kommet til tro.
Når man hører Ordet og derved kommer til tro, og så dagligt tager åndelig næring til sig gennem Biblen, og der ser at Jesus er den store læge. Og så tager imod helbredelse, til både ånd, sjæl og legeme, er det fremgang. Ef. 4, 15-16.
At der findes dæmoner overalt ser vi også i Biblen. Jesus sagde til Peter: ” Vig bag mig Satan du er mig til forargelse.” osv . Peter var ikke Satan, men der var en dæmon der påvirkede ham. Matt. 16, 22-23.
Lignende påvirkninger er vi alle udsat for. Ud fra dette ville Jesus lære os at handle i tro og irettesætte dæmonen. Mark. 16, 17-18. Fordi man har kendskab til dæmoner, behøver man ikke at se dæmoner overalt.
Det er heller ikke hvad jeg har set og erfaret på Christian Hedegaards møder, i stedet har jeg set og mærket Helligåndens nærvær og virke. Dæmonerne råbte også, da Jesus uddrev dem.
Ang. Evangelists arbejde, så er det jo den største del af de mennesker, der søger hjælp hos dem, som bliver hjulpet.
Er det ikke mest naturligt for os alle, at det er de ting, der lykkedes for os, vi helst vil snakke om?
Det offentlige behandlingssystem kan heller ikke hjælpe alle. Gud har givet hvert menneske en fri vilje. Det har vist sig igen og igen, at man ikke kan hjælpe mennesker før de selv vil hjælpes.
Lad os sammen glæde os over, at mennesker kommer til tro, og bliver løst ud af fjendens bånd og lænker.
Grethe Sørensen
Nørlundvej 3, Lunde
6830 Nr. Nebel

Det er rystende
Det er jo rystende at se lederen af Apostolsk Kirke Johannes Hansen gå ud at forsvare Christian Hedegaard uge 5 i Udfordringen.
Er det vitterligt Apostolsk Kirkes officielle holdning til Christian Hedegaard?
I så fald tror jeg, der er en del medlemmer af dette kirkesamfund, der nu har alvorlige problemer og føler, de er kommet i klemme.
Christian Hedegaard har om nogen medvirket til forvirring og splittelse overalt, hvor han har sat sine aftryk både i ind- og udland. Som regel har han efterladt de menigheder, han har haft med at gøre, i splittede tilstande. Faderhuset er blot et eksempel ud af mange på, at Hedegaards indflydelse har medvirket til markante forandringer i retning af det sekteriske og ekstreme, hvor en direkte konsekvens har været menighedsflugt.
Jeg kan både i det nævnte tilfælde, men også i mange andre fremføre en grundig og detaljeret dokumentation, hvis nogle skulle være interesseret deri. (Jeg kan endvidere fremlægge dokumentation for en række udsagn fra denne mand, som er stik i modstrid med evangelisk forkyndelse og kristendom, hvilket jeg dog ikke vil bruge spalteplads på nu). Men tilbage til mit oprindelige spørgsmål:
Er det Apostolsk Kirkes officielle holdning til Christian Hedegaard, som Johannes Hansen repræsenterer i det før nævnte nummer af Udfordringen?
I bekræftende fald vil jeg i fremtiden undlade at henvise mennesker til en sådan menighedssammenhæng.
Rita M. Hansen
Cand. Jur.

Åbent brev
Kære søskene
Hvorfor strides? – Vi arbejder alle for den samme sag.
I Udfordringen uge 3 læste jeg, at formanden for ledergruppen af danske pinsepræster udtaler, at han tager afstand fra Hedegaards og Evangelists metoder. Det gør ondt i mit hjerte, at høre, at en oprigtig kristen udtaler sig sådan.
Hvorfor?- fordi vi er alle lemmer på det samme legme, og jeg betvivler ikke, at Christian Hedegaard er en gudsfrygtig mand, som har en oprigtig kærlighed til Gud og mennesker.
Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis nogen har en frustration, hvis Evangelist ikke er interesseret i, at samarbejde med andre kristne fælleskaber, for vi har så meget at give hinanden.
Det er vigtig, at vi løfter i flok og ikke lader Satan splitte os. Vi burde skamme os, når vi ikke bakker hinanden op, i Jesu navn!
De, der med frimodighed går ud med evangeliet, gør det med en oprigtig kærlighed til Gud, samt en oprigtig ærefrygt i hjertet.
Lad os stå sammen! ”Satan, du får os ikke, vi tilhører Gud den almægtige-Amen”.
Vi, som tilhører Herren, er alle lige for Ham. Vi står alle til ansvar for vore egne handlinger, eller mangel på samme.
Gud være med os alle sammen – Amen.
Tonny Jacobsen, Christian Hedegaard, Moses Hansen, kære søskende i hele verden, jeg elsker jer alle, samt det i står for! Gud velsigne jer.
Laila Inger Tanderup
Hovedgaden 1
8410 Rønde

Tro og intelligens
”Professor: Ateister er klogest,” lød overskriften for nylig i TV2-nyhederne.
Den handlede om professor Helmuth Nyborgs nye undersøgelse, der viser, at ateister har højere IK end troende. Helt præcis skulle forskellen være 5,8 IK-point.
Undersøgelsen af intelligens hos henholdsvis troende og ikke-troende er lavet på baggrund af amerikansk datamateriale på 7000 personer.
Men intelligens er – som alt andet fra skaberens hånd – et så forunderligt og vidt begreb, at det ikke lader sig måle med tal.
Er det ikke først og fremmest et spørgsmål om, hvordan mennesker bruger de evner, de har fået i vuggegave?
Tro og intelligens er begge af guddommelig oprindelse og udelukker derfor ikke hinanden – tværtimod. Det ene er en følge af det andet.
”Troen begynder, hvor tænkningen holder op,” sagde Søren Kierkegaard.
Ville nogen beskylde ham for at mangle 5,8 IK-point?
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
8000 Århus C