Forstanderskifte i Tølløse

Med udgangen af februar gik Leif Nielsen på pension som forstander for baptisternes Tølløse Privat- og Efterskole, og Birk Christensen trådte til.Birk Christensen (54 år) er aktiv i Tølløse Baptistmenighed og har boet med sin familie i Skimmede siden 1972. Gennem en årrække har han beklædt posten som sekretariatschef for Børns Vilkår, som under hans ledelse har gennemgået en kraftig udvikling.
Birk Christensen er oprindeligt uddannet på Baptisternes Teologiske Seminarium og arbejdede som ungdomssekretær i 1975-1977. Efterfølgende tog han læreruddannelse fra Holbæk Seminarium og var i en kortere årrække ansat på Sejergårdsskolen i Tølløse indtil ansættelsen i Børns Vilkår. En årrække i 90’erne fungerede Birk Christensen som formand for Sejergårdsskolens bestyrelse.
-nord