KIT og frikirker i Folketinget

Den rådgivende organisation Kirkens Integrationstjeneste (KIT) mødte op på Christiansborg sammen med repræsentanter for Danmarks frikirker.
I stedet for en prøve i hjemlandet tilbyder KIT at oprette et kursus her i landet, som skal indføre forkyndere af alle trossamfund i dansk sprog, dansk kirkehistorie og danske samfundsforhold. Integrationsminister Rikke Hvilshøjs (V) lovforslag om en danskprøve i hjemlandet er et led i regeringens velfærdspakke og skal til andenbehandling i Folketinget den 13. marts. Lovforslaget vil først og fremmest ramme kristne og jødiske trossamfund, derimod ikke de muslimske forkyndere, som det også er møntet på. Et fåtal af imamerne kommer fra udlandet. De fleste bor her i landet med flygtningestatus.
-nord