Kursus i kristendom

Hvad er kristendom? Mange voksne i dag ved ingenting eller meget lidt og har kun vage eller forkerte forestillinger om den „religion“, som hele den vestlige kultur i høj grad har sit udspring i.Derfor er behovet for basal voksenundervisning i, hvad den kristne tro betyder, blevet stort, og der er gennem de senere år dukket adskillige undervisningsmaterialer op.
Et af dem hedder Explanation (= Forklaring). Det består af ti moduler, der hver behandler ti af kristendommens væsentligste temaer: Bibelen. Det gode og det onde. Tro. Jesus. Frelse og fortabelse. Helligånden. Mission. Kirkehistorie. Dåb og nadver. Kristendom i praksis – eller kristendommens „store B’er“: Bibelen, Brødrene (fællesskabet), Bordet (nadveren), Bønnen og Badet (dåben) – hvortil her er føjet Boden (skriftemålet).
I tilknytning til kurset er der udgivet en bog, der kan bruges som „perspektiverende læsning“ for kursusdeltagerne. Bogen hedder Et sted at stå og er skrevet af Helga Kolby Kristiansen, som er forstander på Silkeborg Højskole.
Et par citater herfra for at give et indtryk af bogen:
„Også når vi oplever ham langt væk, kan vi stole på, at han har tilkaldevagt. Gud er der.“
„Hvis vi synes, at det er en svaghed og en menneskelig fejl, at vi ikke magter det hele selv, må det være fordi vi tror, at Vorherres job er ledigt, og at vi selv ville være i stand til at overtage det.“
„Evangeliet om Helligånden går som en rensende tornado gennem tvivlens, smertens og håbløshedens rum.“
Mennesker, der tvivler på, at kristendommen har nogen som helst relevans for dem, må mødes der, hvor de er, og udfordres i deres manglende tro for derigennem om muligt at finde et sted at stå. Et udmærket sted at begynde kunne være dette kursus og bogen Et sted at stå.
Niels Jørgen Vase

Helga Kolby Kristiansen:
Et sted at stå • 48 sider • 58 kr. • Unitas