Lad os spørge præsterne selv

Det er unikt at 108, næsten 2/3 af alle fungerende præster, mødte op til temadag om præsters arbejdsvilkår den sidste dag i februar. Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift inviterede, for at præsterne selv fik mulighed for at udtrykke deres erfaringer og holdninger.Sognegården ved Viborg Domkirke var fyldt med præster, der lyttede til oplæg og drøftede deres arbejdsvilkår, som i løbet af det forgangne år har været taget op i medierne.
Konklusionerne blev, at præster også gerne vil holde fri med familien. Nogle af emnerne på temadagen var bopælspligten og fem dages arbejdsuge, som de fleste andre faggrupper har det, bedre uddannelse af ledere, større pastorater med bedre samarbejde og en opblødning af kravet om, at præster skal bo i sognet. Der var flere oplæg, som på billedet herunder, hvor stiftspræst Kirsten Felter taler om emnet ”Fra kald til profession”, som hun er ved at skrive en ph.d.-afhandling om.
– Det har været et unikt tiltag, sagde biskoppen, der flere gange i løbet af dagen søgte at få opbakning til at føre nogle af konklusionerne ud i livet.
-nord