Lederkrise i kirken

Folkekirken er ved at gå ned!, lød et af budskaberne på temadag om lederskab i kirken.Magtkampe og ballade i menighedsråd og mellem ansatte og manglende forståelse for kristendommen er ikke sjovt i kirken.

Menighedsfakultetet var helt fyldt med repræsentanter fra mange sider af kirkelivet, der ville høre de 7 oplægsholdere.

Menighedsfakultetet (MF) i Århus arrangerede en velbesøgt temadag om ledelseskrisen i kirken i samarbejde med Dansk Oase og Dialogcentret. Det er fjerde gang, de tre institutioner samarbejder om drøftelse af aktuelle kirkelige spørgsmål.
I år satte temadagen fokus på, hvad der kendetegner en sund og usund ledelse i en kirkelig sammenhæng.

Bibelsk lederskab

– Vi er ikke kun henvist til moderne ledelsesguruer, for Jesu eget lederskab brød radikalt med det lederskab, som andre religiøse lærere og autoriteter udøvede omkring ham, analyserede fakultetsleder på MF, Ingolf Henoch Pedersen.
– Det bibelske menneskesyn giver alle værdi og holder ledere fast på ikke at bruge andre som middel til selv at komme frem, sagde fakultetslederen.

Ledelses- og troskrise

– Gud skabte verden ved at sætte grænser. Vi har brug for grænsedragninger. Først ved at opleve nogle klare trosmæssige grænser har vi noget at forholde os til. På den måde bliver vi sat fri, fortalte lederen af Dialogcentret, cand. theol et mag. Jens Linderoth.
– Der er problemer, hvis præsten både skal sige ”sådan siger Herren” og samtidig skal lede kirken, fortalte ledelseskonsulent Poul Langagergaard.

Biskoppens store ører

– Vi kan ikke overleve, hvis vi ikke lytter og lægger ejerskabet ud i de lokale menigheder, sagde biskop Steen Skovsgaard fra Lolland-Falster Stift.
– Kirken mangler udviklingsafdelingen – en innovationsafdeling, sagde biskoppen, der selv bruger en coach.
– Det er en vanskelighed, at præst og menighedsråd har vidt forskellige kompetencer, når det gælder kirkens indre linier, sagde den tidligere formand for Præsteforeningen, Helle Christiansen.
– Det er et problem, at præsten kun kan bestemme i selve gudstjenesten og ikke udenfor.

På dybt vand

– Alle med kendskab til ledelse vil sige, at det ikke kan lade sig gøre at føre kommunerne ind i den nye reform. Det hænger på den enkelte medarbejders ordentlighed og mod til at gå ud på dybt vand. Ligeså med folkekirkens fremtid, sagde Poul Langagergaard fra LProfil.
– Lederen skal turde stå længst nede og skabe plads til andre og være katalysator frem for flaskehals, fortalte valgmenighedspræst Peter Kofoed Herbst fra Randers.
– Den grundlæggende enhed i kulturen er væk. Derfor har vi brug for ledere, der er synlige forbilleder på, hvordan vi skal følge Jesus, sluttede valgmenighedspræst Keld Dahlmann, der også er formand i Dansk Oase.